ADC Çeşitleri

Sayısal işaret işleme uygulamalarında Analogdan Sayısala Çeviricilerin performansları, kullanılan yöntemler ve bu yöntemlerin numerik hesaplamalarında kullanılan işlemcilerin performansları kadar önemlidir. Günümüzde birçok sayısal sistemin performansını belirleyen en önemli faktörlerden biri analog verilerin sayısal verilere yüksek hız ve doğrulukla çevrilmesindeki başarım miktarıdır. Ayrıca yapılan uygulamalarda performans gereksinimleri her zaman aynı olmayıp uygulamanın türüne göre ihtiyaçlar değişebilmektedir.

Tasarımcıların performans ihtiyacı doğrultusunda uygun olan çeviricileri seçebilmesi için literatürde birçok performans kriteri sınıflandırması tanımlanmıştır. Statik yani DC davranış olarak belirlenen performans ölçütleri analogdan sayısala çevrimde oluşabilecek DC transfer eğrisi hatalarını belirlemek için kullanılan ölçütlerdir. Bu ölçütler Ofset, Kazanç Hatası, INL, DNL, Güç Tüketimi, Çözünürlük ve kayıp kod olmaması parametreleridir. Dinamik yani AC hataları belirlemek için kullanılan ölçütler ise SNR, SFDR, ENOB, SINAD, analog bant genişliği ve çevrim hızı parametreleridir.

Bir parametrenin önem miktarı çeviricinin hangi uygulamada kullanıldığına bağlıdır. Örneğin haberleşme uygulamalarında SFDR parametresi çok önemliyken hassas voltmetre benzeri uygulamalar için INL parametresi önemli olabilir. Üretim prosesleriyle gürültü, güç tüketimi gibi parametrelerde iyileştirmeler sağlanırken, tasarım mimarileriyle hız ve doğruluk gibi ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Aşağıdaki şekilde ADC tasarım mimarilerinin hız ve çözünürlük açısından başarımları yer almaktadır.

 ADC tasarım mimarilerinin hız ve çözünürlük açısından başarımları

Çözünürlük ve örnekleme hızı ile ayrımın yapıldığı bu grafikte sol üstten başlanarak sağ alta doğru gidildikçe değişen tekniğe bağlı olarak kullanım alanları aşağıdaki gibidir:

– Endüstriyel ölçüm – Konuşma bandı, Ses – Veri toplama – Görüntü işleme – SDR

Aşağıdaki tabloda ise ADC tiplerinin çözünürlük açısından karşılaştırılması verilmiştir:

ADC tiplerinin çözünürlük açısından karşılaştırılması. ADC tiplerinin hız, maliyet ve doğruluk açısından karşılaştırılması.

Bu tabloda ise ADC tiplerinin hız, maliyet ve doğruluk açısından karşılaştırılması verilmiştir.

Sitede devam eden yazılarımda, bütün teknikleri incelemek yerine Delta-Sigma tipi ADC ve Pipeline tipi ADC’ler ayrıntılı olarak incelenecektir. Arzu ederseniz bu yazılarıma da göz gezdirebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın