Adc – Dac İşlemleri, Devreleri Ve Örnekleri

0)    Giriş:

0.1)          Dijital işaret, analog işaret farkı:

Verinin olduğu her yerde bir sinyal ya da bir işaretten bahsedebiliriz. Bu sinyal üretilir, saklanır ya da işlenir. Fakat bu olaylar, sinyalin en temel bir karakteristik ayrımından dolayı bir birinden oldukça farklı şekilde gerçekleştirilir. Bu karakteristik ayrım, sinyalin dijital ya da analog olarak isimlendirilmesi ile daha iyi anlaşılacaktır.

analog dijital farkı

Yukarıdaki görselde birbirine yakın iki farklı sinyal gözlenmekte. Üstteki sinyal sürekli değişken ve sınırlı zaman aralığında sonsuz veri değeri değiştiren dolayısıyla analog bir sinyaldir. Altındaki sinyal ise örneklendiği zaman aralıklarında sabit verileri alan ve kuantalandığı veri değerlerinden başka değer almayan dolayısıyla dijital bir sinyaldir. İşlenmesi ve saklanması daha kolaydır. Çünkü 1’ler ve 0’lar cinsinden ifade edilebilir.

0.2)          Dönüşüm neden gerekli?

Analog bir sinyal örneğin insan sesi, bir yükseltme işlemi ile daha yüksek seviyelere çıkartılmak istendiğinde bu işlem analog yapı blokları ile gerçekleştirilebilir. Fakat tasarımı ve gerçeklemesi karmaşık olan bu işlem ayrıca çevre şartlarından oldukça çok etkilenmektedir. Benzer şekilde dijital bir sinyalin işlenmesi ise, bit işlemlerinin çok rahat yapılabilmesi sebebi ile daha kolay ve daha doğru sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

Bir Mikrodenetleyici ile insan sesini işleyebilmek için, bu analog veriyi mikro denetleyicinin anlayacağı dil olan dijitale çevirmek gerekir. Benzer şekilde, mikro denetleyicinin işlediği veriyi de insanın anlayacağı dil olan analog seviyeye dönüştürmek gerekir. İşte bu işlemler adc ve dac’ler ile yapılır. Bu yapılar, haberleşme sistemlerinde, veri işlemede, ölçüm ve hesaplama sistemlerinde hayati önem taşır.

ADC ve DAC işlemleri ile ilgili ayrıntılı açıklamalar için sitemdeki diğer yazıları da inceleyebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın