Baby steps for nRF52

The board has nRF52832 BLE micro controller chip and other relevant elements on it. Here is the link for detailed description:https://www.nordicsemi.com/Software-and-Tools/Development-Kits/nRF52-DK Several code development platforms are available for developers but I

Yazı Tura Oyunu Sorusu ve Matlab Çözümü
Yazı Tura Oyunu Sorusu ve Matlab Çözümü

Selamlar ! Evet bu bir facebook paylaşımı ve soru aynen şöyle: 250 defa yazı tura atıyorsun, en fazla kaç defa peş peşe yazı gelirse o kadar puan alıyorsun. Hep tura

Claude Elwood Shannon – Bir Röportaj

Bilgi kuramının, haberleşmenin ve dijital elektroniğin babası; Amerikalı matematikçi, elektronik mühendisi ve kriptografici: Claude Elwood Shannon 30 Nisan 1916 yılında dünyaya gelen Shannon, 1932 yılında 16 yaşındayken Michigan Üniversitesi’ne başladı

DAC (Digital to Analog Converter – Dijitali Analoğa Çevirme)

Analog değerler dijitale dönüştürüldükten sonra işlem görür, saklanır, uzak mesafelere iletilir, çeşitli ekranlarda gösterilir. Bazı durumlarda dijital değerleri yeniden analog değerlere dönüştürmek gerekir. Örneğin bilgisayarımızda bir müzik parçasını dijital olarak kayıtlı bulunmaktadır. Dinlemek

Boru Hattı Tipi (Pipeline) ADC Tekniği

Yüksek frekanslı sinyalleri AD dönüştürmek için diğer yöntemler yavaş kalmaktadır. Çünkü Nyguist oranını tutturmak için analog sinyal frekansının en az iki katı çevrim frekansı gereklidir. Bu sorunu aşabilmek için paralel karşılaştırıcılı ADC’ler

Delta-Sigma (ΔΣ) ADC Tekniği

Bu yönteme Sigma- Delta (ΣΔ) analog dijital dönüştürücü de denilmektedir. Yeni entegre devrelerde en çok kullanılan popüler bir yöntemdir. Çok yüksek doğrulukta ve çözünürlükte dönüşüm yaparlar. Çıkışında kullanılan dijital filtreler

ADC Çeşitleri

Sayısal işaret işleme uygulamalarında Analogdan Sayısala Çeviricilerin performansları, kullanılan yöntemler ve bu yöntemlerin numerik hesaplamalarında kullanılan işlemcilerin performansları kadar önemlidir. Günümüzde birçok sayısal sistemin performansını belirleyen en önemli faktörlerden biri

ADC (Analog To Dıgıtal Converter – Analogtan Dijitale Çevirme)

Analog değerler zamana göre sürekli (kesintisiz) olduğundan, bütün zaman dilimlerine karşılık gelen bir analog gerilim değeri vardır. Her analog değer için bir dijital değer oluşturmak imkânsız denilecek kadar karmaşık ve maliyetli olacaktır.

Adc – Dac İşlemleri, Devreleri Ve Örnekleri

0)    Giriş: 0.1)          Dijital işaret, analog işaret farkı: Verinin olduğu her yerde bir sinyal ya da bir işaretten bahsedebiliriz. Bu sinyal üretilir, saklanır ya da işlenir. Fakat bu olaylar, sinyalin

Psim Professional – Güç Elektroniği Simülasyonu – Kurulum ve Kırma İşlemi

PSIM Professional Version 9.0.3.400 Analog devre dizaynı ve simülasyonu konusunda bilinen bir çok programın aksine Psim kullanımı oldukça basit, az hata çıkartan ve ideal elemanları bulmakta sıkıntı yaşamayacağınız türde bi